Ocena brak

Scharakteryzuj podstawowe rodzaje myślenia

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

Myślenie:austyczne, realistyczne: krytyczne, nieproduktywne, produktywne: twórcze, odtwórcze

Myślenie nieukierunkowane (autystyczne):

*Jest niezależne od rozmaitych czynników sytuacyjnych

*Proces myślowy nie jest nastawiony na osiągnięcie konkretnego celu, kieruje się własnymi często zmiennymi i nieprzewidywalnymi regułami

*Przykładem takiej formy myślenia jest fantazjowanie lub myślenie o niebieskich migdałach

*Pełni funkcję motywacyjną (zdawanie sobie sprawy z tego jakie cele są ważne, a które mniej)

*Funkcja kompensacyjna- pozwala oderwać się (choćby na chwilę) od doskwierającej mu rzeczywistości

*Funkcja „treningowa”- pozwala na ćwiczenie własnych procesów poznawczych (podlega temu podlega wytwarzanie nowych idei, nowych modeli rzeczywistości, umiejętność abstrahowania)

*Uzyskiwanie samowiedzy (co zostało wykorzystane w jednej z technik terapeutycznych zwanej Terapią Ustalonych Ról)

*Myślenie autystyczne odgrywa dużą rolę w adaptacji psychicznej, a także w procesie twórczym

Myślenie ukierunkowane:

*Występuje w sytuacjach problemowych (kiedy przed jednostką stoi jakiś cel do osiągnięcia, co wymaga pewnych operacji na reprezentacjach symbolicznych)

*Nęcka uważa, że myślenie w sytuacjach problemowych może mieć charakter produktywny (człowiek tworzy informacje, które są dla niego nowe) lub reproduktywny (np. podczas przygotowywania planu znanej czynności, która przystosowywana jest do nowej sytuacji)

Myślenie ukierunkowane w sytuacjach źle określonych:

*Sytuację problemową cechuje maksymalna niejasność (dotycząca samego sposobu rozwiązania problemów i nakładanych na nie ograniczeń)

*Zdaniem Reitmana podstawowym sposobem rozwiązywania problemów źle określonych jest stopniowe redukowanie ich otwartości (czyli próby uczynienia problemów źle określonych lepiej określonymi)

*Rozwiązywanie problemu wymaga dobrego zdiagnozowania potrzeb własnych, bądź społecznych

Myślenie ukierunkowane w sytuacjach dobrze nakreślonych:

*Sytuacje dobrze nakreślone to takie, w których występuje jeden cel albo tez wiele celów

*Jeśli mamy do czynienia z jednym celem to pojawia się myślenie kowergencyjne (czyli zbieżne) – do tego samego celu można dochodzić różnymi drogami, albo tylko jedną drogą

*Gdy myślenie ukierunkowane jest na wiele celów to fazie wstępnej następuje ich selekcja – wybierane są takie cele, których osiągnięcie pozwala na zmaksymalizowanie rozmaitych korzyści lub unikanie niebezpieczeństwa ( co wymaga myślenie dywergencyjnego)

Podobne prace

Do góry