Ocena brak

Scharakteryzuj podstawowe funkcje uwagi

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*Selekcjonowanie bodźców docierających do jednostki (selekcja pierwotna, wtórna, trzeciego rzędu). Do każdego organizmu dociera olbrzymia liczba bodźców, która wielokrotnie przewyższa możliwości przetworzenia ich przez mózg (niektóre z nich nie mają żadnego znaczenia dla danego organizmu)

Selekcja pierwotna – selekcja bodźców odbieranych przez narządy zmysłów (ważna rola ograniczeń anatomicznych i fizjologicznych)

Selekcja wtórna – występuje w procesie pamięciowym. Zachodzi między pamięcią krótkotrwałą, a trwałą (pamięć trwała nie jest w stanie odebrać wszystkich bodźców przesyłanych przez pamięć krótkotrwałą). Istotnym ograniczeniem jest szybkość kodowania informacji w pamięci trwałej. Badania wykazały, że zapamiętanie informacji bardzo nieprzyjemnych, szokujących dla danej osoby mogą być kodowane niezwykle długo. Uwaga odrzuca informacje niepotrzebne.

Selekcja trzeciego rzęduprocesy te pojawiają się na etapie przygotowywania planu działania. Informacje wybrane z pamięci trwałej są przesyłane do pamięci operacyjnej. Informacje, które nie są potrzebne do zaplanowanej reakcji są odrzucane.

Ukierunkowanie procesów poznawczych:

*Oddzielanie informacji ważnych od nieważnych

*Uwaga pomaga zbierać niezbędne informacje do tworzenia struktur wiedzy i regulacji zachowania

*Poszukiwanie informacji, które mogą się przydać w rozwiązywaniu danego problemu

*Koncepcja uwagi intensywnej (stosunkowo wąski zakres, pozwala na głębokie przetwarzanie informacji będących w jej zasięgu) i uwagi ekstensywnej (szeroki zakres, przetwarzanie dostępnych informacji w dość płytki sposób)

*Informacje mogą zostać uznane za ważne z powodu cech fizycznych, nowości, zgodności z pierwotnym kontekstem sytuacyjnym, z powodu związku w wykonywanym działaniem Uwaga intensywna – wąski zakres. Uwaga ekstensywna – szeroki zakres

Określanie wielkości zasobów potrzebnych do wykonania pewnej czynności:

*Decydowanie ile energii psychicznej zostanie poświęcone na wykonanie danego zadania w zależności od stopnia jego ważności

*Ilość energii przeznaczanej na wykonanie zadania zależy od stopnia jego ważności, od stopnia jego trudności, od wielkości zasobów poznawczych, jakimi dysponuje dana jednostka oraz stopień przeuczenia danego zadania (stopnia zautomatyzowania)

Podobne prace

Do góry