Ocena brak

Scharakteryzuj podstawowe elementy rozwiązywania problemów według Hayesa

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

Stan początkowy

*Punkt, w którym znajduje się jednostka przed przystąpieniem do pracy nad problemem.

*Dane początkowe dostępne jednostce, kontynuowane są z jej systemem wiedzy, co daje stan początkowy.

*Ten sam zbiór danych początkowych może doprowadzić do stworzenia różnych stanów początkowych u różnych osób.

Cel:

*Wynik, który należy osiągnąć przy rozwiązywaniu problemu, inaczej stan końcowy.

*Cel może być dobrze lub słabo określony.

Operatory:

*Kroki, które należy dokonać, aby przekształcić stan początkowy w końcowy – cel,

*Stan początkowy ulega stopniowym przekształceniom (za pomocą operatorów) aż do osiągnięcia celu,

*Operacja umysłowa – elementarna transformacja psychiczna, krok, ogniwo w procesie rozwiązywania problemu,

*Główne operacjeanaliza, synteza. Pochodne: porównywanie, abstrahowanie, uogólnianie, rozpoznawanie, przypominanie, ocenianie, wnioskowanie.

*Operacja kluczowa: Krok w procesie przetwarzania informacji, który musi być dokonany aby problem rozwiązać

Ograniczenia nakładane na operatory

*Są zazwyczaj zawarte w strukturze problemu, mogą być jawnie sformułowanie lub trzeba o nich wnioskować,

*Różne problemy mają różne ograniczenia, mogą nimi być: reguły logiczne, ograniczenia wynikające ze struktury języka, normy społeczne i obyczajowe, normy estetyczne, normy etyczne.

Do góry