Ocena brak

Scharakteryzuj pamięć operacyjną wg. modelu Baddleya i Hitcha

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

*Pamięć operacyjna jest odpowiedzialna zarówno za przechowywanie jak i przetwarzanie informacji

*Odgrywa istotną rolę w rozumowaniu i przetwarzaniu języka

*W skład pamięci operacyjnej wchodzą: centralny system wykonawczy, pętla fonologiczna, notes wzrokowo-przestrzenny i bufor epizodyczny (dodany w późniejszych badaniach)

*Centralny system wykonawczy określa to na czym skupiamy uwagę i ile zasobów poznawczych przeznaczamy na dane zadanie. Kieruje on pracą pozostałych dwóch systemów, odbiera informacje pochodzące z różnych modalności zmysłowych. Kontroluje i ma nadzór nad procesem przetwarzania informacji, planuje wykonywanie złożonych zadań poznawczych.

*Pętla fonologiczna (obrazowo przedstawiana jako „głos wewnętrzny”) – składa się z centralnego systemu artykulacyjnego i magazynu fonologicznego. Centralny system artykulacyjny przechowuje informacje przez ich ciągłe bezgłośne powtarzanie (jeśli jakiś czynnik nie pozwoli na powtórzenie informacja zostanie zapomniana, informacje są układane sekwencyjnie). Magazyn fonologiczny przechowuje informacje w postaci cichych wypowiedzi przez ok. 1,5-2 s. współdziałanie tych systemów istnieje np. przy czytaniu. Informacja może docierać do magazynu fonologicznego z trzech źródeł: pamięci sensorycznej, z centralnego systemu artykulacyjnego i z pamięci trwałej.

*Notes wzrokowo-przestrzenny – działa podobnie, ale operuje innym rodzajem informacji. Informacje mogą pochodzić z pamięci ikonicznej, albo być wydobywane z pamięci trwałej. Przykładem wykorzystania notesu są procesy występujące przy pisaniu. Informacje są pasywnie przechowywane w magazynie wzrokowym. Natomiast aktywną rolę ma wewnętrzny skryba- planuje sekwencje ruchów, tworzy wyobrażenia (przy czym korzysta z magazynu wzrokowego).

*Bufor epizodyczny – czasowo przechowuje zintegrowane epizody (są one zakodowane w różny sposób). Jest ograniczony pojemnościowo i podlega kontroli Centralnego systemu wykonawczego. Uczestniczy w nabywaniu i wydobywaniu informacji z pamięci trwałej (epizodycznej).

*Oba typy procesów pełnią służebną funkcję wobec centralnego systemu wykonawczego, są one trudno dostępne lub niedostępne świadomości

Podobne prace

Do góry