Ocena brak

Scharakteryzuj ocenę postawy ciała za pomocą metody punktowania

Autor /Aleksander Dodano /29.08.2011

Metoda punktowania polega na oznaczaniu punktami „karnymi” odchyleń w ułożeniu poszczególnych jej elementów. System ten umożliwia wnikliwą ocenę niektórych drobniejszych odchyleń w postawie ciała. W celu zobiektywizowania sposobu oceny postawy ciała metodą punktowania należy posługiwać się ściśle określonym systemem punktacji (0,1,2). Jako ogólny wyniki oceny postawy ciała opisywanej ta metodą można podać sumę punktów karnych uzyskanych za każdy nieprawidłowo ukształtowany element. Maksymalna liczba punktów 0-4 – postawę oceniamy jako bardzo dobrą, przy 5 do 8 jako dobrą, 9 do 12 jako złą i 12 do 16 jako bardzo złą.

Np. ustawienie i kształt klatki piersiowej:

0 – klatka piersiowa dobrze wysklepiona,

1 – klatka piersiowa nieco spłaszczona,

2 – klatka piersiowa płaska.

Podobne prace

Do góry