Ocena brak

Scharakteryzuj narzędzia polityki promocji

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Reklama – jest płatną formą nieosobliwej prezentacji i promocji produktu lub usług przez określonego nadawcę. Cele reklamy:

a) przyciągnięcie uwagi

b) wzbudzenie zainteresowania produktem, marką, itp.

c) wzbudzenie pożądania, pragnienia, posiadania

d) wzbudzenie zakupu

e) akcja dokonania zakupu

Pierwsze trzy fazy dotyczą podłoża, na które reklama kładzie główny nacisk. Reklama jest najbardziej widocznym, najgłośniejszym i najdroższym instrumentem oddziaływania firmy na rynku. Zalety reklamy:

a) niski koszt dotarcia do jednego klienta i masowego rynku

b) znaczny stopień kontroli przekazu

c) możliwość dotarcia do dużej liczby nabywców

Wady reklamy:

a) znaczne opóźnienie sprzężenia zwrotnego

b) standaryzacja przekazu

c) ograniczony zakres przekazu informacji

d) wysokie koszty mediów

Strategia reklamowa obejmuje: wybór wiadomości i apelu; wybór metody reklamowej mediów; ocena skuteczności(liczba osób, gospodarstw domowych; częstotliwość- przeciętna liczba odbiorców przekazu)

Sprzedaż osobista – bezpośredniaprezentacja towarów i usług, polegająca na przeprowadzeniu rozmowy z jednym lub większa liczbą nabywców. Ma ona na celu doprowadzenie do transakcji, jest najstarszym, najdroższym i najbardziej efektywnym środkiem promocji. Funkcje sprzedaży:

-przekazanie przez przedsiębiorstwa informacji o produkcie na rynku

-pozyskanie informacji o potrzebach, popycie, preferencjach odbiorcy

-tworzenie wizerunków firmy i kształtowanie pozytywnego nastawienia odbiorców do przedsiębiorstwa

-przekonanie nabywców i wspieranie sprzedaży

Etapy procesu sprzedaży: poszukiwanie nabywców; przygotowanie wstępnego spotkania; spotkanie z klientem; prezentacja oferty firmy; pokonywanie oporów – dyskutowanie zastrzeżeń, jakie zgłasza klient; zamknięcie – decyzja klienta; czynności posprzedażowe, doprowadzające do ciągłości w kontaktach z klientami.

Promocja sprzedaży – obejmuje te działania, środki, które podwyższają stopień skłonności konsumenta do zakupu produktu poprzez zwiększenie atrakcyjności produktu. Tak więc namawia: kup dziś, kup natychmiast, zaraz. Kreowana jest ona do ostatecznego nabycia( promocja konsumenta) oraz do pośredników handlowych( promocja handlowa).

Promocja handlowa- bezpłatne egzemplarze produktów, kupony dla odbiorców detalicznych, prezenty dla odbiorców hurtowych i detalicznych, konkursy na wystawę sklepową, premie z tytułu sprzedaży, rabaty przy powtórnym zakupie.

Promocja konsumencka: bezpłatne próbki towaru, obniżki cen, kupony dla konsumentów, prezenty rzeczowe, konkursy( loterie), nagrody za lojalność, pokazy, degustacje.

Propaganda marketingowa – public relation-– rodzaj komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Ma na celu: przyciąganie uwagi i wzbudzanie zainteresowania firmą oraz uczynienia wszystkiego, aby uczestnicy rynku chcieli robić interesy z firmą. Narzędzia propagandy:

-wiadomości( informacja o firmie)

-konferencje, sympozja, kolacje

-pokazy oferty

-sponsoringi( dofinansowanie imprez lub osób)

-akcje na rzecz ochrony środowiska

-foldery, ulotki o firmie

-zwiedzanie zakładu

-środki identyfikacji np. wizytówki

Celem jest rozszerzenie i utrwalenie oraz doskonalenie stosunków z otoczeniem przez tworzenie i rozwijanie zaufania do firmy. Wybór narzędzi zależy od propagandy:

-rodzaje problemów

-zasięgu oddziaływania i rodzaje adresatów

-dostępnych technik, informacji

-zasobów środkami

Podobne prace

Do góry