Ocena brak

Scharakteryzuj jedną z trzech podstawowych teorii socjologii

Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011

Teorie socjologii:

- psychoanaliza – naturalne potrzeby tak jak życie i śmierć są podstawą do szukania związków i agresji (autorstwa Zygmunta Fruda)

*faza oralna od urodzin do 2 roku życia,

*faza analna od 2-3 roku życia (przejmowanie kontroli),

*faza genitalna (narodziny silnej więzi emocjonalnej),

*faza lotencji (rozwój fizyczny, intelektualny od 5-15),

*faza okres dojrzewania i dorosłości (jednostka jest sprawna fizycznie i intelektualnie.

- poznawcza – (J. Piaget) jego teoria ma 4 fazy:

*faza senso-motoryczna (to półtora roku) dziecko uczy się przez zmysły, przez kontakt fizyczny ze światem,

*faza przedoperacyjna (od1,5-7 lat) polega ona na posługiwaniu się symbolami a zwłaszcza językiem,

*faza operacji konkretnych (od 7-11 roku życia) pojawiają się w niej umiejętności stosowania logiki i alternatywnych perspektyw,

*faza operacji formalnych (od 11 do końca) zaczyna się od prób myślenia abstrakcyjnego.

- symbolizm interakcjonizm (G. Herbert Miol).

Podobne prace

Do góry