Ocena brak

Scharakteryzuj jakościowe aspekty rozwoju fizycznego

Autor /Eric Dodano /29.08.2011

Aspekty jakościowe rozwoju fizycznego to wzrastanie, różnicowanie, dojrzewanie i postęp.

a) Wzrastanie – powiększanie ciała:

- Rozrost – zwiększanie się wymiarów i masy tkanek;

- Rozplemmnożenie się liczby komórek na drodze podziału komórek i powielania kwasów dezoksyrybonukleinowych.

b) Różnicowanie – doskonalenie struktury (budowy):

Różnicowanie obejmuje następujące rodzaje zjawisk rozwojowych:

- przebudowę struktur komórek i tkanek, czyli cytogenezę i histogenezę;

- grupowanie się tkanek w określone układy i narządy, czyli organogenezę,

- dostrajanie się poszczególnych układów i narządów do pozostałych i formowanie się ogólnych kształtów i proporcji organizmu, czyli typogenezę.

c) Dojrzewanie – doskonalenie się funkcji:

- specjalizacja – kształtowanie się funkcji narządów i układów;

- integracja – dostrajanie się funkcji w ramach całego organizmu.

d) Postęp – doskonalenie organizacji organizmu jako systemu.

Podobne prace

Do góry