Ocena brak

Scharakteryzuj i porównaj trzy koncepcje wyjaśniające rolę języka w myśleniu

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

Język jest warunkiem myślenia i podstawowym jego narzędziem,

*Jest to koncepcja behawiorystyczna – na przykład Watson utożsamiał myślenie z cichym mówieniem

*Koncepcja ta to szczególny przypadek obwodowej teorii myślenia (która przyjmuje, że myślenie to wykonywanie rozmaitych czynności)

*Kluczowym badaniem dla upadku tego typu teorii był eksperyment Smitha, Browna, Tomana i Goodmana- Smithowi podano kurarę (środek znoszący napięci wszystkich mięśni poprzecznie prążkowanych, co uniemożliwiło posługiwanie się mową zależną. Mimo to Smith nie miał problemu z rozwiązywaniem podawanych mu zadań).

Najpierw kształtuje się myślenie, potem język. Możliwe jednak jest myślenie bez używania języka,

*Możliwe więc jest myślenie bez udziału symbolów językowych (np. myślenie obrazowe)

*Dowody pochodzą z badan nad małymi dziećmi a także nad szympansami

*Dzieci i szympansy potrafią rozwiązywać problemy, co świadczy o posługiwaniu się procesami myślowymi, mimo że nie opanowały języka

Myślenie i język rozwijają się niezależnie od siebie. Dopiero później zaczynają na siebie oddziaływać i język staje się narzędziem myślenia.

*W pewnym wieku język staje się narzędziem myślenia, a jednocześnie samo myślenie może wpływać na język

*Pomiędzy językiem, a myśleniem tworzy się skomplikowana sieć wzajemnych zależności

*Taka teoria wyjaśnia wyniki badań np. nad dziećmi wychowywanymi bez kontaktu z innymi ludźmi (tzw. dzieci wilcze), przejawiające wyraźną dysharmonię w rozwoju języka i myślenia

Język jest elementem myślenia istotnym ale niekoniecznym. Elementami myślenia są informacje zakodowane w spostrzeżeniach, wyobrażeniach i pojęciach. Użycie symboli (językowych lub innych): zwiększa kompetencje poznawcze, pozwala przewidywać przyszłe stany rzeczy, unikać potencjalnych niebezpieczeństw, oraz tworzyć reprezentacje takich stanów rzeczy które nie są możliwe w świecie fizycznym. Za ich pomocą można opracowywać reguły operowania reprezentacjami i symbolami.

Podobne prace

Do góry