Ocena brak

Scharakteryzuj dochody gałęzi produkcyjnych w modelu rzeczowych przepływów międzygałęziowych

Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011

W III części tabeli przepływów zilustrowano rozmiary i rodzaj dochodów występujących w każdej gałęzi produkcyjnej. W wierszach wyróżniono elementy produkcji czystej brutto: płace, akumulacja i amortyzacja. W oddzielnych wierszach zapisano wpływ budżetu i banków na dochody (dotacje, subwencje). Dochód może być liczony od strony dochodowej czynników wytwórczych, jak również jako suma popytu końcowego (wydatków na produkcję finalną).

Do góry