Ocena brak

Scharakteryzuj czynniki decydujące o poziomie wydolności fizycznej człowieka

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Na wydolność fizyczną człowieka, rozumianą w powyższy sposób, mają wpływ następujące czynniki:

1.Cechy budowy morfologicznej ustroju,

2.Energetyka wysiłków,

3.Termoregulacja

4.Koordynacja nerwowo-mięśniowa

5.Czynniki psychiczne (motywacje).

W największym stopniu o ogólnej wydolności fizycznej ustroju decyduje sprawność układów i funkcji współdziałających w zaopatrzeniu w tlen pracujących mięśni. Dlatego też za najlepszy jej miernik uważa się maksymalny pobór tlenu (V02max).

Podobne prace

Do góry