Ocena brak

SCHARAKTERYZUJ CECHY PARTII MASOWYCH

Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011

Lata świetności to okres od 1880 do 1960 roku. Partie te były zorientowane na absorbowanie elektoratu masowego, a ich szybki rozwój związany był z rozpowszechnieniem praw wyborczych, o które same zresztą walczyły. Partie masowe spełniały funkcję ekspresywną – integracyjną i masowej mobilizacji – ich zasadniczym celem było dążenie do zdobycia kontroli nad rynkiem wyborczym. Centralną rolę w tych partiach odgrywał aparat partyjny – zbiurokratyzowany, hierarchiczny, rozbudowany, spersonalizowany.

Drogi awansu w partiach masowych przypominały drogi awansu w biurokracji poprzez forsowanie poszczególnych szczebli organizacyjnych przez działaczy partyjnych. Partie te rozwinęły wyspecjalizowane komórki. Taki rozwój był niezbędny choćby z tego powodu, że te partie posiadały masowych członków, którzy odprowadzali składki będące źródłem utrzymania partii. Partie te inicjowały w rozwój przybudówek młodzieżowych i kobiecych, starając się zagospodarować w pełni swój elektorat. Partie masowe określamy czasem mianem „partii wyznawców”. Apelowały one do elektoratu odwołując się do doktryn, które to doktryny aspirowały do całościowej interpretacji świata, przybierającej postać ideologii.

Podobne prace

Do góry