Ocena brak

Scharakteryzuj budowę Kodeksu Karnego i strukturę jego przepisów

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Kodeks Karny składa się z 3 części:

  • ogólna - zawiera główne przepisy określające zasady odpowiedzialności karne, reguły obowiązywania ustaw karnych, katalog kar i zasady ich wymierzania. (Reguły odpowiedzialności za przestępstwa.)

  • szczególna - zawierająca przepisy o poszczególnych typach przestępstw, jest jak gdyby zbiorem definicji poszczególnych przestępstw (szpiegostwa, rozboju, zgwałcenia itd.) i jednocześnie wskazuje, jakie kary grożą za poszczególne przestępstwa.

(Określa typy przestępstw przez podanie zespołów ich znamion i kar.)

  • wojskowa - zawiera przepisy karne odnoszące się do żołnierzy. Są to zarówno przepisy ogólne, jak i przepisy opisujące specyficzne przestępstwa wojskowe.

(Odmienności w zasadach odpowiedzialności i karach dla żołnierzy i typy przestępstw wojskowych.)

Inna jest budowa przepisów ogólnej, a inna szczególnej części KK.

Przepisy części ogólnej zawierają definicje podstawowych pojęć i instytucji prawa karnego.

Przepisy części szczególnej mają budowę dwuczłonową. Składają się z dyspozycji (określenia zespołu znamion danego typu czynu zabronionego) oraz z sankcji (wskazania na karę grożącą w wypadku gdy czyn wyczerpuje znamiona dyspozycji).

Podobne prace

Do góry