Ocena brak

Scharakteryzuj angielski system monarchii parlamentarno - gabinetowej

Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012

 

Angielski system monarchii parlamentarno - gabinetowej był doskonalony w ciągu XVIII wieku. Ulegała wzmocnieniu pozycja szefa rządu- premiera, ustalono zasady podziału kompetencji miedzy ministrami, odpowiadającymi solidarnie przed parlamentem za sposób sprawowania władzy.

Akty wydawane przez króla dla uzyskania mocy prawnej winny posiadać podpis właściwego ministra- tzw. Kontrasygnatę. Wynikało to z zasady, iż tylko członkowie gabinetu mogli być pociągnięci do odpowiedzialności przez parlament.

Stopniowo ukształtował się zwyczaj, że w wypadku otrzymania przez któregoś z ministrów wotum nieufności gabinet podawał się do dymisji. Dymisja następowała także ministrów wyniku przegrania przez rząd wyborów parlamentarnych.

Przywódca nowej większości stawał się automatycznie premierem. Pozycję monarchy w ramach systemu angielskiego określała więc maksyma „król panuje, lecz nie rząd”

Podobne prace

Do góry