Ocena brak

Scharakteryzować funkcje budżetu

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

W teorii finansów publicznych wyodrębnia się następujące funkcje budżetu państwa:

- funkcja redystybucyjna - alokację dóbr publicznych i realizację potrzeb dokonuje się za pośrednictwem budżetu poprzez system podatków, pożyczek, składek ubezpieczeniowych oraz system wydatków publicznych, to także transfery budżetu państwa na rzecz innych budżetów np. samorządowych

- funkcja stabilizacyjna - budżet państwa wykorzystywany jest w celu łagodzenia wahań cyklu koniunkturalnego oraz zapewnienia zrównoważonego wzrostu gospodarki.

- funkcja alokacyjna - ma eksponować rolę alokacji zasobów w określone dziedziny gospodarcze państwa, finansowanie określonych sektorów gospodarki.

- funkcja fiskalna (skarbowa) - polega na przejmowaniu na rzecz państwa dochodów

- funkcja ustrojowa - narzędzie zachowania danego ustroju społeczno-gospodarczego wraz z atrybutem władzy.

- funkcja demokratyczna - zainteresowanie społeczeństwa opracowywaniem i wykonaniem budżetu oraz wpływaniem na ten proces.

- funkcja kontrolna - polega na analizie przyczyn niewykonania budżetu, zarówno strony wydatkowej i dochodowej

- funkcja bodźcowa - pozytywne zachowanie się podmiotów wobec stosowanych przez państwo instrumentów budżetowych zwłaszcza w zakresie ciężarów podatkowych.

Podobne prace

Do góry