Ocena brak

SCHACHT HJALMAR (1877-1970) - polityk

Autor /malolat Dodano /28.02.2011

Prezydent Banku Rzeszy (Reichs-bank) w latach 1924-30 i 1933-39, był jednocześnie doradcą finanso­wym Adolfa Hitlera. Po objęciu urzędu kanclerskiego przez Hitlera został w sierpniu 1934 r. ministrem gospodarki; od 1935 r. był odpowie­dzialny za jej militaryzację jako ge­neralny pełnomocnik ds. gospodarki wojennej. W listopadzie 1937 r. zdymisjonowany, gdyż domagał się zmniejszenia wydatków zbrojenio­wych i ostrzegał, że gospodarka nie­miecka nie wytrzyma ciężaru długo­trwałego prowadzenia wojny.

W la­tach czterdziestych związał się z opozycją przeciw Hitlerowi i w 1944 r., po zamachu na Hitlera, został osadzony w obozie koncen­tracyjnym. W 1946 r. sądzony przez Międzynarodowy Trybunał Wojen­ny w *Norymberdze, został uznany za niewinnego zbrodni rozpatrywa­nych przez Trybunał.

Podobne prace

Do góry