Ocena brak

Scenariusze możliwych zdarzeń

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011

Charakterystyka

Metody scenariuszowe są narzędziem zarządzania strategicznego. Pomagają one przy planowaniu strategii przedsiębiorstwa w dłuższym okresie. Metody te pozwalają przewidzieć różnego rodzaju zjawiska, które mogą wystąpić w zmieniającym się otoczeniu, co pomoże przygotować się na nie.


Scenariuszach możliwych zdarzeń skupiają się na wydarzeniach możliwych w przyszłości. Przedstawiają siłę oddziaływania wyszczególnionych czynników na dane przedsiębiorstwo, ich kierunki ewolucji oraz możliwości przedsiębiorstwa w dostosowywaniu się do nich.


Budowa scenariusza

Budowa scenariuszy składa się z 5 etapów:


 1. Identyfikacji i opracowania zjawisk w otoczeniu - aby to zrobić należy podzielić otoczenie przedsiębiorstwa na sfery, a następnie wyłonić czynniki w danej sferze, które mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstwa w okresie, dla którego tworzona jest strategia. Takimi sferami mogą być:
  • sfera ekonomiczna
  • sfera technologiczna
  • sfera społeczna
  • sfera regulacyjno-prawna
  • sfera międzynarodowa
  • sfera polityczna
  • sfera demograficzna
 2. Ustalenia wpływu wyłonionych czynników na działalność przedsiębiorstwa - w tym celu należy ustalić trend danego czynnika (rosnący, stały, malejący), jego ocenę w skali od -5 do 5 ,lub 1-10 (gdzie -5 (1) oznacza najbardziej negatywny wpływ, a 5 (10) - najbardziej pozytywny) oraz prawdopodobieństwo wystąpienia 0-1 ( suma dla każdej sfery ma być równa 1).
 3. Wyliczenia średniej siły oddziaływania danego czynnika na przedsiębiorstwo poprzez przemnożenie oceny i prawdopodobieństwa tego czynnika.

Wyżej wymienione punkty zapisuje się to w tabeli nr 1:


Tabl. 1. Analiza trendu w otoczeniu

Nazwa czynnika Trend Ocena-siła wpływu (1-10) Prawdopodob.(0-1) Średni wpływ Sfera ekonomiczna Czynnik A

|

 • rosnący
 • stały
 • malejący
|

|

|

Czynnik B

|

 • rosnący
 • stały
 • malejący
|

|

|

Sfera technologiczna Czynnik K

|

 • rosnący
 • stały
 • malejący
|

|

|

Czynnik L

|

 • rosnący
 • stały
 • malejący
|

|

|


Rodzaje scenariuszy

Na podstawie powyższej tabeli następuje etap tworzenia poszczególnych scenariuszy. Wyróżnione zostają następujące scenariusze:

Scenariusz optymistyczny

Bierze on pod uwagę najwyżej oceniony trend każdego czynnika.


Tab.2. Scenariusz optymistyczny

Elementy scenariusza Siła wpływu Sfera ekonomiczna

|

 • Czynnik A
 • Czynnik B
 • Średnia siła wpływu
|

Sfera technologiczna

|

 • Czynnik K
 • Czynnik L
 • Średnia siła wpływu
|


Scenariusz pesymistyczny

Bierze on pod uwagę najniżej oceniony trend każdego czynnika


Tab.3. Scenariusz pesymistyczny

Elementy scenariusza Siła wpływu Sfera ekonomiczna

|

 • Czynnik A
 • Czynnik B
 • Średnia siła wpływu
|

Sfera technologiczna

|

 • Czynnik K
 • Czynnik L
 • Średnia siła wpływu
|


Scenariusz najbardziej prawdopodobny

Bierze pod uwagę ten trend, który ma najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia


Tab.4. Scenariusz najbardziej prawdopodobny

Elementy scenariusza Prawdopodobieństwo Siła wpływu ujemna Siła wpływu dodatnia Sfera ekonomiczna

|

 • Czynnik A
 • Czynnik B
 • Średnia siła wpływu
|

|

|

Sfera technologiczna

|

 • Czynnik K
 • Czynnik L
 • Średnia siła wpływu
|

|

|


Scenariusz niespodziankowy

Bierze pod uwagę ten trend, który ma najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia.


Tab.5. Scenariusz niespodziankowy

Elementy scenariusza Prawdopodobieństwo Siła wpływu ujemna Siła wpływu dodatnia Sfera ekonomiczna

|

 • Czynnik A
 • Czynnik B
 • Średnia siła wpływu
|

|

|

Sfera technologiczna

|

 • Czynnik K
 • Czynnik L
 • Średnia siła wpływu
|

|

|Ocena scenariusza

Aby ocenić otrzymane wyniki należy stworzyć tabelę zawierającą:

 • Odchylenie scenariusza optymistycznego od najbardziej prawdopodobnego, które wyrażone jest różnicą średniego wpływu każdego czynnika scenariusza optymistycznego od czynnika scenariusza najbardziej prawdopodobnego.
 • Odchylenie scenariusz pesymistycznego od najbardziej prawdopodobnego, liczone w ten sam sposób co odchylenie scenariusza optymistycznego.
 • Sumę odchyleń
 • Miejsce każdego czynnika, ustalone za pomocą sumy odchyleń (1 miejsce ma czynnik o największej sumie)

Tab. 6. Ocena wyników

Nazwa czynnika Scen. optymistyczny Scen. pesymistyczny Scen. najb.prawdopodobny Odchylenie So-Snp Odchylenie Sp-Snp Suma odchyleń Miejsce Sfera ekonomiczna

|

 • Czynnik A
 • Czynnik B
|średnia siła wpływu

średnia siła wpływu średnia siła wpływu

|

|

|

|

Sfera technologiczna

|

 • Czynnik K
 • Czynnik L
|średnia siła wpływu

średnia siła wpływu średnia siła wpływu

|

|

|

|


Na podstawie ww. tabeli sporządza się listę szans i zagrożeń, która ułatwia jasne wyszczególnienie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa oraz obszarów ryzyka. Jest to podstawa do planowania dalszej strategii.


Autor: Anna Maź
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry