Ocena brak

Satyry Ignacego Krasickiego wyrazem krytyki społeczeństwa szlacheckiego

Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011

Satyra- utwór, który jest wyrazem krytycznego stosunku autora do rzeczywistości, ośmieszający przedstawione zjawiska, wady ludzkie, stosunki społeczne. Satyryczny może być utwór dramatyczny, epicki, liryczny, w całości lub we fragmentach, ale jako odmiana literacka oznacza zwykle wiersz lub opowiadanie często alegoryczne. Satyra abstrakcyjna- uogólniająca, ośmiesza zjawiska niezależne od konkretnej sytuacji i czasu.

Satyra konkretna- związana z konkretną sytuacją w danym miejscu i czasie, ma charakter społ-polit., niekiedy atakuje wyraźnie określoną grupę lub osobę. "PIJAŃSTWO"- walka z pijaństwem polskiego społ. Okazje do picia: imieniny żony, gdy przyjdzie sąsiad, dla zdrowia, przy posiłkach, aby nie uchybić gościnności. Niepijący mają dobre zdrowie, są weseli, nie ma kłótni w domu, mają siłę chęć do pracy, majątek i dostatek.

Zakończenie utworu "Napiję się wódki" świadczy o słabej woli i braku zaangażowania się polskiego społ. Obok pijaństwa satyra ośmiesz również krótkowzroczność i głupotę szlachty, która wielu zagadnień natury politycznej i gospodarczej nie rozumie. "ŚWIAT ZEPSUTY"- obraz współczesnego świata. Krasiński wylicza grzechy współczesnego społeczeństwa: krnąbrność, nierząd, zepsucie obyczajów, rozpusta, zbytki gubiące kraj. Dostrzega wynaturzenia Rzeczypospolitej szlacheckiej i nawołuje do powrotu do świata przodków. Przypomina, że ich ojcowie żyli w honorze, uczynili państwo potężnym, a dzieci zniszczyły "wieków dzieło". Poeta przypomina zawołanie "Polska nierządem stoi" i stwierdza "Ten nas nierząd o bracia pokonał i zgubił".

"ZONA MODNA"- krytyka przejmowania zagranicznych francuskich obyczajów, prowadzących do rozrzutności i nie dających w zamian żadnych korzyści kulturowych i duchowych. Prowadzą one jedynie do ruiny majątkowej i upadku klasy szlacheckiej. :DO KRÓLA"- podmiotem lirycznym jest typowy XVIII wieczny sarmata, u którego Krasiński ośmiesza takie wady jak: krytykanctwo, pożądanie władzy, głupotę, zacofanie, pogardę dla nauki, pychę, dumę. Krasicki w satyrze tej nie ocenia działalności króla, chociaż słowa "Zaden się naród księgą w moc nie przysposobił; Mądry przedyskutował, ale głupi pobił" i rada "Porzuć mędrków zabałamuconych" świadczą o trzeźwym spojrzeniu poety na rzeczywistość. Pamiętał, że oprócz spraw kultury potrzebna jest także silna armia.

Podobne prace

Do góry