Ocena brak

SARATOGA - okręt

Autor /mati Dodano /28.02.2011

Lotniskowiec amerykański, budo­wany początkowo jako krążownik liniowy o wyporności 35 500 t, zwodowany 7 kwietnia 1925 r. w stoczni New York S.B. Co. Służ­bę rozpoczął w listopadzie 1928 r. W 1941 r. włączony do Floty Pacy­fiku jako flagowy okręt kontradm. Franka *Fletchera; uniknął zagłady w czasie japońskiego ataku na *Pearl Harbor 7 grudnia 1941 r., gdyż wcześniej wyszedł z portu z zada­niem dostarczenia na atol Wake 18 samolotów myśliwskich z zało­gami. 11 stycznia 1942 r. został storpedowany przez japoński okręt podwodny w pobliżu Hawajów. Po­nownie odniósł uszkodzenia31 sierpnia 1942 r. po ataku torpedo­wym okrętu 1-26 w rejonie *Guadal-canalu. Wyremontowany, brałudział w bitwie koło WschodnichWysp Salomona, później jego sa­moloty wspierały lądowanie amery­kańskich oddziałów na *Bougainvil-le, Wyspach *Gilberta, Kwajalein, Eniwetok i *Iwodzimie.

21 lutego 1945 r. w pobliżu Iwodzimy został ciężko uszkodzony przez *kami-kaze. Odesłany do Stanów Zjed­noczonych, nie powrócił już do służby; w 1946 r. wykorzystano go jako okręt-cel w czasie prób­nego wybuchu nuklearnego na Pacyfiku.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

wyporność 33 000 t

długość 270,7 m

szerokość 32,3 m

zanurzenie 7,4 m

prędkość 34 węzły

8 dział kał. 203 mm

12 dział przeciwlotniczych kał. 101 mm

do 120 samolotów (przeciętnie 70-80)

Podobne prace

Do góry