Ocena brak

SANKCJE PRAWNOFINANSOWE

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Ze względu na sposób i miejsce określenia sankcje norm prawa finansowego sa dwojakiego rodzaju Jedne są wyrażone w przepisach prawa finansowego i odnoszą się tylko do zachowań wyrażonych w dyspozycjach norm prawa finansowego (np. sankcje podatkowe, dewizowe budżetowe)Pozostałe sankcje odnoszą się do zachowań tego samego rodzaju (np. stanowiących przestępstwo lub wykroczenie karne lub będące czynem niedozwolonym bądź deliktem adm)

Z punktu widzenia procedury stosowania sankcji norm prawa finansowego wyróżnić trzeba – w zależności od rodzaju sankcji następujące procedury:

1) stricte finansową (podatkowa ,celna, budżetowa)

2)dotycząca naruszeń dyscypliny finansów publicznych

3) administracyjną (ogólna szczegółowa egzekucyjna)

4)karną skarbową

5)cywilną

6)konstytucyjną

7)pracowniczą  

Sankcje ze względu na podmioty bierne i czynne->

1)Sankcjie dotyczące podmiotów biernych p f są ustanawiane ze względu na cel normy prawa finansowego wyznaczających zachownia tych podmiotów.

2)Sankcjie dotyczące podmiotów czynnych wyrazają przepisy prawa ustrojowego materialnego i proceduralnego

Podobne prace

Do góry