Ocena brak

Sankcje orzekane przez TS

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

TS jest sądem pierwszej i drugiej instancji. W pierwszej instancji orzeka w składzie: przewodniczący i 4 członków, w drugiej: przewodniczący i 6 członków, z wyłączeniem sędziów którzy uczestniczyli w rozpatrzeniu sprawy w 1 instancji. Poza rozprawą orzeka się w składzie 3-osobowym. Za delikt konstytucyjny- czyn nie wypełniający znamion przestępstwa.

Trybunał wymierza łącznie lub osobno następujące kary:

a) utratę czynnego i biernego prawa wyborczego do sejmu i senatu w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach do samorządu terytorialnego

b) zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i w organizacjach społecznych

c) utratę wszystkich lub niektórych orderów odznaczeń lub tytułów honorowych oraz utratę zdolności do ich uzyskania.

Wyżej wymienione kary mogą być orzekane na czas od 2 do 10 lat. Jeżeli TS stwierdzi że poseł lub senator naruszył on art. 107 konstytucji to orzeka pozbawienie mandatu nie może orzekać innych kar.

Za czyny stanowiące przestępstwo lub przestępstwo skarbowe TS orzeka kary lub środki karne przewidziane w ustawie.

Podobne prace

Do góry