Ocena brak

SANKCJE - ICH ROLA I RODZAJE

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Sankcje to reakcje grupy na zachowania się członków w sytuacjach społecznie ważnych. Mogą być to sankcje negatywne czyli kary i pozytywne czyli nagrody. Są one wytworem zbiorowości niezbędnym do kierowania zachowaniem swoich członków , do wywołania zachowań pożądanych ,do zapewnienia wewnętrznej spójności i ciągłości życia społ.

Ze wzgl. Na kryterium treści sankcje dzielimy na :

- prawnesystem kar i nagród zawartych w ustawach jako najwyższej formie przepisów prawnych ,

- etyczne- system kar i nagród za zachowania kwalifikowane jako moralne i niemoralne,

- satyryczne- drwiny, ośmieszenie,

- religijne - nagrody i kary przewidziane za przestrzeganie lub naruszanie nakazów i zakazów religii.

Można również dzielić na :

- formalne-reakcje instytucji na pewne zachowania ,

- nieformalne- reakcje mające swoje źródło w opinii , kręgach koleżeńskich sąsiedzkich, instytucjach nieformalnych.

Do góry