Ocena brak

Sanacja po śmierci Piłsudskiego

Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011

Umiera Piłsudski. Obóz sanacyjny nie jest stabilny. Chcą przeprowadzić zmiany, co doprowadza do kryzysu. Uaktywnia się opozycja - Narodowa Demokracja - miała nadzieje, że to ona zdobędzie władzę. Komuniści (1918 - 1938) wykorzystują kryzys i uaktywniają się za pomocą Niemiec i Moskwy (pieniądze). Obóz sanacyjny - kto teraz przejmie władzę? Duże szanse miał Walery Sławek, przewodniczący Żołnierzy Legionowych i przywódca BBWR-u. Był bliskim znajomym Piłsudskiego i po jego śmierci powiedział, że Piłsudski obiecał mu prezydenturę. O to wysokie stanowisko wybiegał się także Ignacy Mościcki oraz gen. Edward Rydz - Śmigły (popularny, inteligentny, wykształcony). Naczelny wódz wygrywa jednogłośnie. Walery Sławek sugerował nowe wybory i złożenie Mościckiemu władzy. Mościcki zgadza się na wybory, ale władzy nie złoży. Wie, że teraz ma wielką szansę zrobienia politycznej kariery - powołuje się na testament Piłsudskiego.

Wybory

Jesienią odbywają się wybory. BBWR nie bierze w nich udziału. Sejm został wyłoniony. Mościcki nie oddaje władzy prezydenckiej. W. Sławek na znak protestu rozwiązuje BBWR - to był jego największy błąd, ponieważ teraz stał się nikim. Związek Żołnierzy Legionowych występuje przeciwko Sławkowi, przewodniczącym zostaje Rydz - Śmigły.

Rozłam obozu sanacyjnego - walki między obozami

Zwolennicy skupieni wokół prezydenta - grupa zamkowa. Zwolennicy skupieni wokół głównego inspektora sił zbrojnych - grupa Gisz. Oba te obozy walczą ze sobą. Dochodzi do politycznego kompromisu - Mościcki obiecuje, że w 1940 wskaże Śmigłego na prezydenta. Tylko jedna osoba nie stanęła po żadnej ze stron - minister spraw zagranicznych - Józef Bem.

Nowy rząd

Wybrano nowe władze. Premierem został Zyndram Kościałkowski, jednak nie na długo. W 1936 wyłoniono rząd Sławoja Składowskiego, który przetrwał aż do wojny - dlaczego tak długo? - ponieważ wykonywał polecenia Mościckiego. Rząd ten wydał dokument, że Edward Rydz - Śmigły ma być traktowany jako druga osoba w państwie - wiceprezydent. Śmigły zostaje marszałkiem - na miejsce Piłsudskiego.

Podobne prace

Do góry