Ocena brak

SAMOWYMIAR A PIERWOTNY WYMIAR OBLIGATORYJNY PRZEZ WYDANIE DECYZJI

Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011

Weryfikacja wymiaru- wymiar wtórny

Następstwem zastosowania tych 2 formuł jest odmienny tryb weryfikacji wymiaru. W zobowiązanicahc w których zastosowano samo wymiar, może być zastosowana autokorekta.

Zgodnie z art. 81 Ordynacji podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację., składając deklarację skorygowaną z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Warunkiem jednak jest to by deklaracja skorygowana została złożona przed wszczęciem postępowania kontrolnego albo podatkowego. Czyli przed wydaniem decyzji.

Powstanie zobowiązania z mocy decyzji, należy nazwać pierwotnym obligatoryjnym i bezwarunkowym wymiarem przez wydanie decyzji.

Faza powstawania obowiązku podatkowego Faza wymiaru zobowiązań

Obowiązek podatkowy (obowiązek pierwotnego wymiaru decyzją) -> deklaracja informacyjno-dowodowa -> wymiar pierwotny -deklaracja obligatoryjna( jej wydanie jest konieczne gdyż poprzedza ją deklaracja informacyjno-dowodowa, która nie wyznacza powinności zapłaty i nie może być podstawą egzekucji

Podobne prace

Do góry