Ocena brak

Samorząd województwa (organy)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Organami samorządu województwa są:

1) sejmik województwa,

2) zarząd województwa.

Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji wydaje marszałek województwa, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że gdy mowa jest o organach jednostek samorządu terytorialnego to należy m.in. rozumieć marszałka województwa.

Podobne prace

Do góry