Ocena brak

Samorząd terytorialny. Źródła prawa

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Zmiany legislacyjne rozpoczęto od uchwalenia w dniu 8 marca 1990 r. ustaw: o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, zwanej “ustawą o samorządzie gminnym , ordynacja wyborcza do rad gmin

Przywrócenie od 1 stycznia 1999 r. powiatów oraz utworzenie samorządu powiatowego i samorządu województwa wymagało wydania wielu aktów normatywnych .

Samorząd dokonuje regulacji prawnej głównie w drodze statutów. Podstawowy jest statut gminy, uchwalany przez radę gminy. Uchwalenie statutu gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Uchwalenie statutu gminy liczącej powyżej 300 000 mieszkańców wymaga uzgodnienia z Prezesem RM.Ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa także przewidują uchwalenie statutu powiatu oraz statutu województwa, które stanowią najważniejsze akty prawa miejscowego powiatu lub województwa.

Podobne prace

Do góry