Ocena brak

Samorząd terytorialny we Francji w XIX wieku

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Rewolucja lipcowa 1830 roku zapoczątkowała we Francji przywracanie instytucji samorządu terytorialnego, zlikwidowanego w czasach napoleońskich. Ustawa gminna z 1831roku wprowadziła zasadę powoływania rad municypalnych w drodze wyborów. Z wyboru pochodzić także miały rady generalne i okręgowe. Przełomowe znaczenie miało przyznanie gminom osobowości prawnej w 1837 roku, co prowadziło do powstania własności komunalnej.

Ustawy o administracji departamentalnej (z 1871 roku) i municypalnej ( z 1884 ) stworzyły system administracji terytorialnej, który przetrwał do lat osiemdziesiątych XX wieku. Utrzymano dotychczasowy podział na departamenty, okręgi, kantony i gminy. Utworzono działające w sposób ciągły komisje departamentalne, jako organy pomocnicze rad. Prefekci pozostali organami rządowej władzy wykonawczej oraz reprezentantami polityki rządu w departamencie W samorządzie gminnym wprowadzono w 1884 roku po raz pierwszy zasadę domniemania kompetencji rad municypalnych w sprawach gminnych.

Podobne prace

Do góry