Ocena brak

Samorząd terytorialny w ujęciu politycznym

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

  • Samorząd terytorialny to powstały z mocy prawa i wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności lokalnej bądź regionalnej, uczestniczący w sprawowaniu władzy publicznej, realizujący zasadniczą część spraw publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność oraz wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych na niego zadań.

  • Samorządność terytorialna jako demokracja lokalna, gdyż jej zakres stanowi fundament stanu demokracji w danym państwie.

  • Samorząd terytorialny może stać się jednym z najważniejszych filarów społeczeństwa obywatelskiego

  • Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych, przy czym wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

  • Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować w drodze referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.

Podobne prace

Do góry