Ocena brak

Samorząd terytorialny w Rosji XIX w.

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Reforma ziemska została wprowadzona w 1864 roku. Jednostkami samorządu były tzw. ziemstwa. Kompetencje: sprawy gospodarcze, komunikacyjne, opieka zdrowotna, szkolnictwo. Organami ziemstw były: w powiatachzgromadzenia powiatowe jako instytucje uchwałodawcze oraz zarządy powiatowe jako organa wykonawcze, w guberniach – odpowiednio zgromadzenia  i zarządy gubernialne. Zgromadzenia pochodziły z wyborów i zbierały się na sesje dwa razy w roku pod przewodnictwem marszałków szlachty.

Zarządy składały się z przewodniczącego  i dwóch członków wybieranych z pośród radnych. W 1870 roku powołano do życia samorząd miejski. Organami jego byli: duma miejska  - składająca się z kilkudziesięciu radnych, zarząd miejski,  prezydent – przewodniczący dumy. Kompetencje: zarządzanie majątkiem, uchwalanie budżetu miasta, sprawy porządku publicznego, opieka zdrowotna, opieka społeczna, sprawy gospodarki i kultury. w 1892 roku kompetencje samorządu miejskiego ograniczono. Samorząd wiejski wprowadzono w 1864 roku. Najniższą jednostką podziału administracyjnego były gromada.

Organami samorządu były: zgromadzenie gromadzkie – jako organ uchwalający, starosta – jako organ wykonawczy – funkcje policyjne. Kilka gromad tworzyło gminę, której organami były: zgromadzenie gminne, wójt, zarząd gminny, sąd gminny. W 1861 roku wprowadzony został nadzór nad gromadami ze strony tzw. mirowych pośredników. W roku 1874 wprowadzono w ich miejsce urzędy do spraw chłopskich, a po ich zniesieniu w 1889 roku nadzór powierzono naczelnikom ziemskim oraz urzędom gubernialnym.

Podobne prace

Do góry