Ocena brak

Samorząd terytorialny w Prusach w II połowie XIX w.

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

W II połowie XIX w. zorganizowano w Prusach na wszystkich szczeblach zarządu lokalnego , (z wyjątkiem rejencji), samorząd. Najniższym szczeblem samorządu był samorząd prowincjonalny. Organem samorządu prowincjonalnego był sejm prowincjonalny. Kompetencje:  lokalne sprawy prowincji- budżet, etaty urzędników,   opinie w sprawach przekazanych przez władze państwowe. Organami wykonawczymi sejmu byli: wydział prowincjonalny oraz wybrany dyrektor krajowy. Organem pruskiego samorządu powiatowego był sejmik powiatowy pod przewodnictwem landrata. Kompetencje sejmiku: sprawy finansów i dróg. Władzą wykonawczą był wydział powiatowy.

 Najniższą jednostkę pruskiego samorządu stanowił gmina miejska i wiejska. Kompetencje samorządu gminnego podzielono na własne i poruczone. Kompetencje własne: sprawy dróg, szkół, zakładów leczniczych, gazowni, elektrowni itp. Kompetencje poruczone to głównie sprawy policji. Organami wykonawczymi byli naczelnicy gmin, działający w raz z ławnikami. W II połowie XIX w. samorząd miejski rozbudowano. Organami uchwalającymi i kontrolującymi były rady miejskie. Zajmowały się one sprawami budżetu miasta, rozkładały podatki oraz decydowały o majątku miejskim. Organami wykonawczymi były magistraty z burmistrzami na czele.

Podobne prace

Do góry