Ocena brak

Samorząd terytorialny w Niemczech - Rada

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Kadencja organów wybieralnych jest w poszczególnych krajach różna i w większości wynosi 4 lata.

Liczebność składów osobowych rad gmin jest także różna i głównie zależy od liczebności mieszkańców danej gminy.

Liczba radnych może wahać się od 5 w gminach liczących do 300 mieszkańców (NadreniaPalatynat), do 27 radnych w gminach 10 –tysięcznych.

Jednoznaczne określenie pozycji rady nie jest możliwe.

Najczęściej określa się jej pozycję według zasady ogólnego domniemania kompetencji, które pozostają po wydzieleniu kompetencji własnych organów wykonawczych.

Dużą część uprawnień rady realizuje się w praktyce przez komisje, które mają charakter zarówno doradczy jak i rozstrzygający.

Wybiera się monokratycznie organ- zwierzchnika gminy, który kieruje administracją gminy.

Podobne prace

Do góry