Ocena brak

Samorząd terytorialny (pojęcie)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Samorząd terytorialny stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań.

Związek samorządowy korzysta z względnej niezależności od innych części aparatu państwowego. Z faktu wykonywania administracji państwowej wynika możliwość stosowania władztwa administracyjnego oraz podległość nadzorowi państwa.

Podobne prace

Do góry