Ocena brak

Samorząd terytorialny i jego uregulowania w Konstytucji

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Art.16 Konstytucji stwierdza-„samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”. Samorząd terytorialny wykonuje określoną część zadań publicznych. Do władzy publicznej Konstytucja zalicza władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą, władze sądownicza i organy samorządów terytorialnych.

Organy samorządów terytorialnych realizują swoje zadania w specyficznej formie-władza wykonawcza, władza ustawodawcza, władza sadownicza -samorząd wykonuje te zadania w sposób zdecentralizowany. Konstytucja z 1997r. mówi tylko o gminach, że gmina jest podstawowa jednostką podziału terytorialnego. W roku 1998 zdecydowano się na kolejny proces decentralizacji władzy publicznej w terenie i uchwalono samorząd terytorialny na kolejnych 2 szczeblach: szczebel ponadlokalny-powiat i szczebel regionalny- samorząd wojewódzki.

Podobne prace

Do góry