Ocena brak

Samorząd terytorialny (gospodarka finansowa j.s.t.)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Uregulowania prawne dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego znalazły się w ustawie z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym co do gospodarki finansowej gminy oraz w ustawach z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa co do powiatu i województwa.

Do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego można stwierdzić że:

-prowadzą samodzielną gospodarkę finansową,

-podstawą tej gospodarki jest budżet, który ustawy o samorządzie powiatowym i województwa nazywają planem finansowym,

-budżet uchwalany jest przez organ stanowiący i kontrolny danej jednostki,

-nadzór w zakresie spraw finansowych w odniesieniu do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego sprawuje regionalna izba obrachunkowa.

Do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego maja zastosowanie przepisy ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.

Podobne prace

Do góry