Ocena brak

Samorząd (pojęcie i klasyfikacja)

Autor /Walenty Dodano /25.11.2011

System administracji zdecentralizowanej polega na tym, że obok administracji rządowej istnieje szereg innych podmiotów, które wykonują administracje samodzielnie. Przede wszystkim takimi podmiotami są związki publicznoprawne- samorządy. Samorząd podlega jedynie nadzorowi, istnieje i działa w ramach państwa wyłącznie na podstawie ustaw.

Organy samorządu nie są organami państwa, ale odrębnych od państwa związków, a ich działalność obciąża te związki. Wykonują zadania należące do administracji publicznej. Rozróżnia się różne rodzaje samorządu ze względu na to, co łączy określone grupy ludzi w związki samorządowe. Gdy podstawą wyodrębnienia grupy społecznej tworzącej samorząd jest zamieszkanie na wspólnym terytorium, to wtedy mamy samorząd terytorialny, zwany tez komunalnym bądź powszechnym. Poza samorządem terytorialnym wyróżnia się jeszcze samorząd specjalny.  

W ramach samorządu specjalnego można wyróżnić samorząd zawodowy (grupy społeczne wykonujące ten sam zawód), samorząd gospodarczy (ludzie o wspólnych interesach gospodarczych), samorząd wyznaniowy (ludzie wspólnego wyznania religijnego), samorząd narodowościowy (ludzie przyznający się do tej samej narodowości). Samorząd specjalny, w którym członkostwo powstaje z mocy prawa występuje w Polsce tylko co do niektórych zawodów.

Podobne prace

Do góry