Ocena brak

SAMORZĄD

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Związki publicznoprawne. Istnieje i działa w ramach państwa wyłącznie na podstawie ustaw. Administrację samorządową można określić jako adm. samodzielną, poddaną jedynie nadzorowi, a ponadto realizowaną przez odrębne od państwa podmioty administrujące.

CECHY SAMORZĄDU:

  1. przepisy prawa powinny zabezpieczyć określonym grupom społecznym i wyłonionym przez nie organom prawo do zarządzania “swoimi” sprawami

  2. grupy te uczestniczą w wykonywanie samorządu obligatoryjnie z mocy ustawy

  3. grupy te i ich organy wykonują zadania należące do adm. publicznej

  4. owo zarządzenie odbywa się na zasadach samodzielności (decentralizacji)

Rodzaje samorządów:

  • terytorialny- tworzą grupy społeczne zamieszkałe na wspólnym terytorium np. samorząd wojewódzki

  • specjalny : zawodowy- jednoczący grupy społeczne wykonujące ten sam zawód : gospodarczy- łączący ludzi o wspólnych interesach gospodarczych, prowadzących działalność gospodarczą : wyznaniowy- łączy ludzi wspólnego wyznania religijnego : narodowościowy- łączy ludzi przyznających się do tej samej narodowości.

Podobne prace

Do góry