Ocena brak

Samoloty silnikowe - siła zawirowań

Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012

Siła nośna powstająca na profilu aerodynamicz­nym płata jest dalej wzmacniania z powodu za­chowania się strumienia rozciętego skrzydłem powietrza. Skręca się on ze sobą i za skrzydłem powstaje zawirowanie podobne do tego, jakie wi­dzimy, gdy woda leci z kranu. Powoduje ono za­wirowanie O! identycznej sile, lecz przeciwnie skierowanego. To z kolei cofa się pod skrzydło i oddziałując z głównym strumieniem powietrza zmniejsza jego wielkość.
Oddziaływania strumieni powietrza będące konsekwencją powstania tego zawirowania i jego wpływ na główny strumień powietrza powodują, że opływ powietrza wokół dolnej powierzchni profilu skrzydła staje się jeszcze mniejszy, pod­czas gdy górna powierzchnia profilu opływana jest przez powietrze jeszcze szybciej. Ciśnienie na górze zmniejsza się więc, na dole zaś rośnie, a to w konsekwencji prowadzi do dalszego wzro­stu siły nośnej.

Podobne prace

Do góry