Ocena brak

Samodzielność gminy

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

Dla określenia ustroju samorządu terytorialnego, w tym gminy, znaczenie priorytetowe ma jej samodzielność. Ta samodzielność znajduje wyraz w nadaniu samorządowi gminnemu odrębnej struktury organizacyjnej; powierzeniu gminie wyłączności w realizowaniu tzw. zadań własnych, które są kategorią zadań publicznych; w nadaniu gminom osobowości prawnej i w konsekwencji przydzieleniu im tzw. własności komunalnej; zapewnieniu gminom samodzielności finansowej oraz w ograniczaniu interwencji władzy rządowej wobec gminy tylko do środków nadzorczych.

Wreszcie, samodzielność ta znajduje swoje ukoronowanie i zabezpieczenie prawne w systemie sądowej ochrony praw i interesów, co jest nie tylko przejawem samodzielności gminy, ile jej prawnym zabezpieczeniem – gwarancją samodzielności gminy.

Podobne prace

Do góry