Ocena brak

Samochód a bezpieczeństwo na drodze

Autor /Benek Dodano /31.01.2012

Przy niskim natężeniu ruchu kierowanie samo­chodem jest przyjemnością, lecz w warunkach ob­serwowanego dziś ekstremalnego przeciążenia nie­których szlaków komunikacyjnych jest to czynność niezmiernie stresująca wielu kierowców. A stres prowadzi do wypadków. Projektanci współcze­snych samochodów starają się ograniczyć w mak­symalnym stopniu stres związany z prowadzaniem, dając kierowcy poczucie bezpieczeństwa i całko­witego panowania nad pojazdem. Istotnym czyn­nikiem jest także komfort podróżowania, na który wpływ ma szereg elementów: od odpowiednich siedzeń po zawieszenie dobrze wytłumiające nie­równości jezdni. Wpływ na komfort ma wygłuszenie pojazdu, redukujące dźwięki pochodzące od silnika oraz szumy powietrza opływającego karo­serię. Ważne jest także przewietrzanie wnętrza i utrzymywanie wewnątrz odpowiedniej tempera­tury - coraz częściej auta osobowe są wyposażane w efektywne systemy klimatyzacji. Nad poprawną pracą silnika i innych kluczowych elementów pojazdu czuwają elektroniczne czujniki, ostrzega­jące kierowcę o występujących uszkodzeniach. Samochody wyposaża się w automatyczne skrzy­nie biegów, odciążające w dużym stopniu kierow­cę, a także w systemy automatycznie utrzymujące zadaną prędkość podczas jazdy autostradą, tak zwane tempomaty.
Współczesne samochody są stosunkowo lekkie w porównaniu z konstrukcjami z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, stąd przy takiej samej prędko­ści mają niższą od nich energię kinetyczną. Ozna­cza to, że podczas wypadku mniej energii musi zostać pochłonięte, a więc zniszczenia będą mniej­sze i auto jest bezpieczniejsze. Ale sama masa nie wystarczy. Karoseria z przodu i z tyłu pojazdu skła­da się ze specjalnie zaprojektowanych stref kon­trolowanego zgniotu, których zadaniem jest jak najefektywniejsze pochłanianie energii podczas kolizji. Bezpieczeństwo pasywne podróżnych jest poprawiane przez pasy bezpieczeństwa, napinacze pasów, poduszki powietrzne oraz specjalne foteli­ki dla dzieci. Coraz powszechniej stosuje się sys­temy zapobiegające poślizgowi kół podczas hamo­wania (ABS) oraz systemy kontroli trakcji (ASR). Wpływ na bezpieczeństwo ma także moc silnika, której nadwyżka często pozwala na szybkie wyko­nanie odpowiedniego manewru celem uniknięcia kolizji (z drugiej strony mocne auto w rękach brawurowego kierowcy może być nie lada zagro­żeniem dla mchu - bardzo istotny jest rozsądek pro­wadzącego pojazd). Wielkie znaczenie dla bez­pieczeństwa drogowego ma eliminacja z ruchu nietrzeźwych kierowców. Wymaga to zarówno konsekwentnych działań policji (kontroli uczest­ników ruchu), jak i kształtowania odpowiednich wzorców zachowań w społeczeństwie.

Podobne prace

Do góry