Ocena brak

SAMILÓW RUCH NIEPODLEGŁOŚCIOWY 1919-1920 (ruch l marca)

Autor /buba Dodano /06.08.2012

W 1910 Japonia dokonała aneksji Korei. Pod koniec ŚWIA­TOWEJ WOJNY I Koreańczycy bezskute­cznie usiłowali skłonić Konferencję Paryską do uznania ich za naród uciskany i mający prawo do samostanowienia. Trzydziestu trzech czołowych koreańskich działaczy re­ligijnych oraz kulturalnych podpisało l ma­rca 1919 „Deklarację niepodległości". Tego samego dnia „Deklaracja" została odczytana na ogromnym wiecu w stolicy Korei, Seulu. Ruch niepodległościowy rozszerzał się błys­kawicznie obejmując inne miasta; w ciągu następnego roku w całym kraju odbyło się ponad 1500 demonstracji, w których uczes­tniczyło około 2 milionów osób. Demons­tracje przebiegały spokojnie, mimo to japoń­ska policja i wojsko występowały niezwykle ostro przeciw demonstrantom; w czasie starć zabito lub zraniono prawie 23 tysiące ludzi, z 47 tysięcy aresztowano, około pięciu ty­sięcy osadzono w więzieniach. Po stłumie­niu demonstracji japoński rząd przyznał Koreańczykom pewną autonomię, jakkol­wiek bardzo ograniczoną. Obecnie l marca obchodzony jest w obu państwach koreań­skich jako święto narodowe dla upamięt­nienia patriotyzmu uczestników demonstracji.

Podobne prace

Do góry