Ocena brak

Samarytanie

Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013

Mieszkańcy Samarii; w początkach ery chrześcijańskiej tworzyli żydowską sektę schizmatycką, potępioną przez judaizm oficjalny. Nie znamy ani początków, ani daty schizmy, która oderwała ich od judaizmu.

Obecność elementów sprowadzonych do tego kraju przez Asyryjczyków po upadku królestwa izraelskiego i powoli zmieszanych z autochtonami, jak można sądzić, wytworzyła albo wzmocniła w religii Samarytan tendencję do synkretyzmu, zaś zerwanie z judaizmem jerozolimskim wyjaśnia niektóre archaiczne cechy tej religii.

Pismo Święte Samarytan składało się tylko z Pięcioksięgu. Wrogie stosunki z Żydami zaostrzyły się jeszcze, gdy na górze Garizim, może w epoce Aleksandra, zbudowano świątynię, która miała rywalizować ze świątynią jerozolimską i którą Samarytanie uważali za jedyną prawowitą.

Zburzenie jej przez władcę z dynastii hasmonejskiej, Jana Hyrkana, pogłębiło tylko wzajemną nienawiść tych dwóch wspólnot. Garizim pozostało dla Samarytan górą świętą. Trochę rodzin samarytańskich przetrwało do dnia dzisiejszego w mieście Nablus (Sychem). Patrz też Palestyna.

Podobne prace

Do góry