Ocena brak

SALUTOGENEZA I FUNKCJONALNE WŁAŚCIWOŚCI POCZUCIA KOHERENCJI - Poczucie koherencji jako zmienna kluczowa dla zdrowia: Zachowania zdrowotne - styl życia

Autor /Gawel Dodano /09.09.2011

W modelu salutogenetycznym ten zespół czynników został najmniej roz­budowany. Można nawet powiedzieć, że właściwie został pominięty. Wiąże się to z tym, że autor jest przeciwny przerzucania na styl życia odpowiedzial­ności za zdrowie, choć uważa on, iż poziom zdrowia zależy od zachowań z nim związanych. Bardzo zależy mu jednak na zwróceniu uwagi na te zachowania, dzięki którym człowiek tworzy warunki sprzyjające doświad­czeniom rozwijającym zasoby i poczucie koherencji.

Do góry