Ocena brak

SALUTOGENEZA I FUNKCJONALNE WŁAŚCIWOŚCI POCZUCIA KOHERENCJI

Autor /Gawel Dodano /09.09.2011

W studiach nad zdrowiem i chorobą przez wiele lat dominowało podejście patogenetyczne i model patogenezy. Było to między innymi spowodowane dominacją wąskiego biomedycznego ujęcia sfery zdrowia i choroby. Kom­plementarny model salutogenezy został odkryty, podobnie jak model stresu Selyego, w toku analizy wyników badań.

Do góry