Ocena brak

Salon sztuki

Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012

1) czasowa wystawa artyst. (np. doroczny
s. jesienny, zimowy) będąca przeglądem dorobku
współcz. sztuki, niekiedy poświęcona jednemu
działowi, np. rzeźbie, malarstwu itp.; organizowana
przeważnie przez instytucje do tego powołane (w
Polsce od 2 poł. XIX w. np. przez Tow. Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Krakowie).

S. obejmował zwykle
prace wielu artystów; selekcji dzieł dokonywało specjalne
jury; na s. przyznawano nagrody honorowe
danej instytucji (medale, dyplomy) oraz pieniężne fundowane
przez urzędy, instytucje, organizacje i osoby
prywatne. Ten typ s. powstał we Francji w XVIII w.,
rozpowszechnił się w XIX w.;

2) rodzaj galerii wystawowej
i miejsce handlu dziełami sztuki współcz. prowadzonej
zwykle przez osobę prywatną (—> marchand),
czasem przez grupę np. plastyków, działalność polega
na organizowaniu wystaw czasowych, przeważnie
indywidualnych lub zbiorowych, ułatwianiu
sprzedaży artystom ich dzieł lub nabywania ich
przez odbiorców.

Podobne prace

Do góry