Ocena brak

SAIPAN - inwazja 1944 r.

Autor /mati Dodano /28.02.2011

Jedna z trzech głównych wysp * Ma­rianów, ważna japońska baza 15 czerwca 1944 r. stała się obiek­tem ataku amerykańskich sił inwa­zyjnych. Do przeprowadzania ope­racj i zdobycia Wysp Mariańskich skierowano potężne siły morskie dowodzone przez adm. Raymonda *Spruance'a: - Połączony Zespół Inwazyjny (dowódca wiceadm. Rich­mond Turner) składający się z 540 jednostek (m.in. 11 lot­niskowców eskortowych, 7 pancerników, 6 ciężkich krą­żowników, 4 lekkie krążowni­ki, 116 niszczycieli i eskor-towców, 111 transportowców, 185 jednostek desantowych); - Szybki Zespół Lotniskowców pod dowództwem wiceadm. Marca *Mitschera (15 dużych lotniskowców z 819 samolota­mi, 7 pancerników, 3 ciężkie krążowniki, 10 lekkich krą­żowników, 58 niszczycieli). Z tych sił adm. Spruance wydzielił Północny Zespół Operacyjny (Task Force 51), który miał dokonać inwa­zj i na Saipan. Amerykanie dyspono­wali znaczną przewagą, lecz zdoby­cie wyspy było trudnym zadaniem: dostępu broniły rafy koralowe, ukształtowanie terenu pozwalało zaś obrońcom ostrzeliwać lądujące na plażach siły inwazyjne.

Wojska ja­pońskie liczyły 32 tys. żołnierzy, jednakże w większości źle wyekwi­powanych i wyszkolonych, dowo­dzonych przez adm. Chuichi *Nagu-mo (rzeczywistym dowódcą był gen. Saito Yoshitsugu). 15 czerwca o godz. 8.40, po dwugodzinnym ostrzale artyleryjskim i bombardo­waniu wyspy, Amerykanie wysadzi­li desant oddziałów 2 i 4 dywizji piechoty morskiej z V korpusu am-fibijnego gen. Hollanda Smitha. Do końca dnia na brzegu znalazło się 20 tys. żołnierzy, który opanowali dwa oddzielne przyczółki, o świcie zaś odparli kontrataki.

Jednakże wo­bec niewystarczającego przygoto­wania artyleryjskiego w ciągu pierwszych 48 godzin zginęło lub rany odniosło ok. 4 tys. żołnierzy amerykańskich. W nocy z 16 na 17 czerwca w południowych rejonach wyspy Amerykanie desantowali 27 dywizję piechoty, która zajęła lotnisko Isley Field i przygotowała e do przyjęcia myśliwców.

Podobne prace

Do góry