Ocena brak

SACHS Hans

Autor /Gorgoncjusz Dodano /13.04.2012

(wym. zaks), 1494-1576, Najwybitniejszy nm. meistersinger i najznakomitszy poeta szkoły norymberskiej, szewc, który został mistrzem cechowym, samouk, wtajemniczony w kunszt meistersingera przez pewnego tkacza. Po wielu wędrówkach po Europie powrócił w 1517 do rodzinnej Norymbergi, skomponował 4275 pieśni ze słowami, napisał 1700 bajek i opowiadań wierszem oraz 208 sztuk teatralnych.

Po tematy sięgał do Biblii, lit. śrdw., nowel wł. i innych źródeł wprowadzając do swych utworów humor ludowy, język, obyczajowość i typy ludzkie Norymbergi XVI w. Twórczość jego miała olbrzymie powodzenie u współczesnych i zyskała popularność w całej Europie jako wzór mieszczańskiej literatury humanistycznej. Później zapomniany aż do czasów Goethego.

Jego poemat alegoryczny Die Wittenbergisch Nachtigall (nm. 'Słowik wittenberski'; 1523) napisany był na cześć Lutra. Do najlepszych jego utworów należą Schwanke (nm., 'fraszki, facecje'), krótkie anegdoty wierszem, oraz farsy zapustne, które często sam inscenizował. Jest jednym z gł. bohaterów opery Wagnera Die Meistersinger von Niirnberg "'Śpiewacy norymberscy', zob. Śpiewak.

Hans Sachs opera (Lipsk 1840) Alberta Lortzinga, libretto: Ph. Reger. Opera (1850) Vojtecha Jiroveca.

Hans Sachsens poetische Sendung nm., "Posłanie poetyckie Hansa Sachsa', wiersz (1776) Goethego, który na nowo obudził zainteresowanie zapomnianym meistersingerem.

Podobne prace

Do góry