Ocena brak

S. Zjednoczone a A. Łacińska

Autor /Arnold Dodano /25.07.2011

Największe znaczenie miała rewolucja kubańska. Kuba była uzależniona od USA. Poprawka Platta narzucona Kubie ograniczyła jej suwerenność prawno-międzynarodową i polityczną. Traktat kubańsko-amerykański zobowiązał wyspę do włączenia do swej konstytucji zapisu:” Rząd Kuby udziela S.Z. prawa interwencji celem zachowania niepodległości Kuby”. Kuba musiała też się zgodzić na zainstalowanie woskowej bazy amerykańskiej w zatoce Guantanamo., co sprzyjało nieskrępowanemu opanowaniu gospodarki Kuby przez Kapitał amerykański. Sytuacja zmieniła się w 1959 gdy na Kubie władzę objął rząd Fidela Castro. USA zerwały stosunki dyplomatyczne z Kubą. Przyczyną było przeprowadzenie reformy rolnej, godzących w Amerykanów oraz sprawa bazy wojskowej zajmowanej przez Amer.

USA nałożyło całkowite embargo na handel z wyspą i przygotowano tajny plan obalenia rządu. Przedsięwzięcie się nie powiodło. Na Kubie rozpoczęto budowę ustroju socjalistycznego przy współpracy z ZSRR, gdzie rozmieścili swoje wyrzutnie rakietowe. W kierownictwie USA wywołało to gwałtowną debatę na temat kroków jakie należy podjąć w tej sytuacji. Ostatecznie A. Powstrzymali się od agresji na Kubę w zamian za usunięcie radzieckich rakiet z wyspy. Wykluczono Kubę z org. OPA. J.F.Kennedy zaproponował 10-punktowy program rozwoju społeczno-gospodarczego A.Ł. w formie inwestycji prywatnego kapitału amerykańskiego tzw. „Sojusz dla Postępu”. Jednak nie był konsekwentnie realizowany, ponieważ faktycznym celem była izolacja Kuby na kontynencie i utrzymanie A.Ł. w ramach sys. Kapitalistycznego i w zależności od USA.

Kolejny kryzys przypadł na okres prezydentury R.Reagana, który wszczął kampanię izolacji Kuby w regionie. Szczególne znaczenie dla sytuacji w regionie miały wydarzenia w Nikaragui.. Ruch powstańczy walczył przeciwko amerykańskiej okupacji tego kraju trwającej 25 lat. Po wycofaniu się z Nikaragiu Amerykanie nadal decydowali o polityce tego państwa pozostawiając na miejscu zaufanego przywódcę, rządy dynastii Somozów i wspierały ją do 1977. W momencie objęcia władzy przez Cartera w USA wstrzymano pomoc dla N. Za permanentne łamanie praw człowieka. Później USA rozpoczął finansowanie zbrojnego ruchu oporu w N. Zapoczątkowało to 10-letnią wojnę domową.

Podobne prace

Do góry