Ocena brak

Søren Kierkegaard (1813 - 1855)

Autor /BenTen Dodano /14.07.2011

Urodził się,  żył i umarł w Kopenhadze. Był dzieckiem kupca siódmym z kolei. Fizycznią ułomność (był garbaty, z jedną nogą krótszą) nadrabiał dowcipem, ponadto był człowiekiem o przebogatej osobowości. Od 1830 roku studiował teologię. Po roku 1835 - gdy seria śmierci dotknęła jego rodzinę (przy życiu pozostali tylko ojciec i brat) - zaczął się zastanawiać czy otaczający go dostatek materialny nie był oznaką gniewu Boga. Po wyznaniu ojca, że kiedyś bluźnił przeciw Bogu Søren poważnie zwrócił się ku religijności. W 1841 roku skończył studia, broniąc dysertacji O pojęciu ironii.    

W  październiku 1841 roku zerwał zaręczyny z Reginą Olsen, czuł się bowiem powołany do odnowy chrześcijaństwa - jako prorok, do występowania przeciw mieszczańskiemu i oficjalnemu Kościołowi. W chwili  śmierci Kierkegaard, zwrócony całkowicie ku  łasce Boga, odmówił połączenia się z Kościołem, uważał go bowiem za fałszywy. Mówił o sobie jako o samotnej sośnie stojącej nad brzegiem otchłani.   

Podobne prace

Do góry