Ocena brak

Rzymskie pojęcie prawa i sprawiedliwości

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Ius – prawo

Publius Juventius Celsus (II w.p.n.e.) sparafrazowane przez Ulpiana – ius est ars boni et aequi

ars – jako sztuka stosowania tego co dobre i słuszne – boni et aequi

Zasady prawa praecepta iuris – honeste vivere (uczciwie żyć) alterum non laedere (drugiemu nie wyrządzać szkody) suum cuique tribuere

Iustitia sprawiedliwość.

Ulpian : Constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi stała i niezmienna wola przyznawania każdemu należnego mu uprawnienia.

Oddzielenie tego co:

Słuszne – aequum i niesłuszne – initium

Dozwolone – licitum i niedozwolone illicitum.

Z zachowaniem jednak zasady, że nie wszystko co dozwolone jest uczciwe (Non omne quod licet honestum est). + zasada Summum ius, summa iniuria.

Podobne prace

Do góry