Ocena brak

Rzym – idea pax romana, rozwój kultury i jej rozpowszechnienie

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

- cywilizacja rzymska miała wpływ na kształtowanie się kultury europejskiej

- szerzenie idei pax romana, która miała określać stan pokoju istniejącego wewnątrz i na zewnątrz państwa

- Rzymianie osiągnęli zdecydowany wpływ na Dację, która wcześniej była w barbarzyńskiej izolacji

- przyłączenie regionów Morza Śródziemnego odbyło się za sprawą Juliusza Cezara, a później Oktawiana Augusta (występował jako rzecznik ideałów typowych dla cywilizacji zachodniej)

  • bitwa pod Accium: zwycięstwo Oktawiana Augusta nad Kleopatrą i Markiem Antoniuszem

  • starcie ideałów kultury zachodniej z ideałami kultury wschodu

  • na wschodzie Cesarstwo Rzymskie będzie wspierało rozwój kultury

- Cesarstwo Rzymskie było połączeniem systemu militarnego z miastami – państwami

- powstaje idea miasta: każde miasto stanowiło polityczny i religijny ośrodek terenu miejskiego

- idea rzymska rozwija się także na terenach wiejskich (Galia); rozwój handlu, kolonizacji, rolnictwa

Do góry